تبلیغات
اطلاعات کرج - دفاتر پستی استان البرز
بانک اطلاعات شهری کرج


اطلاعات بیشتر ...

دفــاتـر پستی استان البرز :

ردیف

نام مرکز

آدرس

تلفن

1

دفتر پستی مهرویلا

چهل و پنج متری گلشهر ـ روبوب پمپ بنزین

۳۵۰۴۷۲۲

2

دفتر پستی نمونه پست و مخابرات

شهر صنعتی ـ میدان استاندارد

۲۸۰۹۲۸۴ - ۲۸۰۱۲۴۵

3

دفتر پستی کمال شهر

کمال شهر ـ پایین تر از مسجد کمال شهر

۰۲۶۲ - ۴۷۵۳۴۷۰

4

دفترخانه اسناد رسمی ۶۸ کرج

میدان آزادگان - خیابان مطهری - بعد از اداره ثبت - نبش خیابان سلمان ساوجی

۲۵۰۸۳۲۲