تبلیغات
اطلاعات کرج - دهداریهای استان البرز
بانک اطلاعات شهری کرج


اطلاعات بیشتر ...

دهداریهای استان البرز :

ردیف

نام مرکز

آدرس

تلفن

1

دهداری آدران

کیلومتر ۱۸ جاده چالوس

۰۲۶۲ - ۲۳۴۲۴۰۱ - ۲

2

دهداری آسارا

جاده چالوس ـ آسارا

۰۲۶۲ - ۲۲۷۲۳۰۸ - -9

3

دهداری بی بی سکینه

ماهدشت ـ شهرآباد

۰۲۶۲ - ۲۳۸۲۷۲۶

4

دهداری گرمدره

گرمدره

۰۲۶۲ – ۲۶۴۲۳۲۰-21

5

دهداری نساء

جاده چالوس ـ نساء

۰۲۶۲ - ۲۲۶۲۵۴۵

6

دهداری کمال آباد

کمال آباد

۴۷۵۳۵۳۶-0262