تبلیغات
اطلاعات کرج - فهرست شركت‌های مهندسی مشاور و پیمانكار
بانک اطلاعات شهری کرج
فهرست شركت‌های مهندسی مشاور و پیمانكار
نوشته شده توسط سارا امیدوار در ساعت 03:57 ب.ظ


 • مهندسی مشاور
 • پیمانكار


 • مهندسی مشاور
  • شهرسازی و معماری
   • شهرسازی
   • ساختمانهای آموزشی، ورزشی ، بهداشتی و درمانی
   • ساختمانهای مسكونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
   • معماری داخلی
   • ساماندهی و توانمند سازی بافتهای فرسوده و سكونتگاه های غیر رسمی
   • طراحی شهری
   • مقاوم سازی
  • راه و ترابری
   • راه سازی
   • راه آهن
   • فرودگاه‌ها
   • بندر سازی و سازه های دریایی
   • ترافیك و حمل و نقل
   • مقاوم سازی
  • مهندسی آب
   • سد سازی
   • شبكه های آبیاری و زهكشی
   • تاسیسات آب و فاضلاب
   • حفاظت و مهندسی رودخانه
   • مقاوم سازی
  • كشاورزی
   • كشاورزی ، منابع طبیعی و دامپروری
   • شیلات و آبزیان
   • فضای سبز
  • انرژی
   • تولید ، توزیع و انتقال نیرو
   • دیسپاچینگ و مخابرات نیرو
   • انرژی هسته‌ای
   • مقاوم سازی
  • پست و مخابرات
   • تجهیزات پستی مكانیزه شبكه های جامع پستی
   • مخابرات- مطالعات طرحهای جامع مطالعاتی
   • سوئیچینگ مخابراتی( تلفن، تلكس، دیتا، موبایل)
   • انتقال( مایكروویو، ماهواره، فیبر نوری ،كابل‌و دیتا )
   • مقاوم سازی
  • نفت و گاز
   • اكتشاف و استخراج نفت و گاز
   • صنایع پالایشگاه نفت و پتروشیمی
   • خطوط انتقال نفت و گاز
   • تاسیسات بالا دستی و روزمینی نفت و گاز
   • شبكه توزیع ایستگاههای فشار گاز
   • صنایع پالایشگاه گاز
   • مقاوم سازی
  • صنعت
   • صنایع فلزات اساسی (بورد ، ذوب و  ریخته گری) و ماشین سازی
   • صنایع سلولوزی، شیمیایی ، تبدیلی و تكمیلی كشاورزی، نساجی و پلیمری
   • صنایع كانیهای غیر فلزی
   • صنایع برق و الكترونیك
   • صنایع خودرو و نیرو محركه
   • مقاوم سازی
  • زمین شناسی و معدن
   • زمین شناسی
   • پی جویی و اكتشاف معدن
   • آماده سازی و بهره برداری معادن
   • كانه آرایی و فرآوری مواد
  • آمار
   • اقتصادی، اجتماعی خانوار
   • صنعت ، معدن ، زیربنایی
   • كشاورزی
   • خدمات
  • میراث فرهنگی
   • پژوهشهای فرهنگی و تاریخی
   • مرمت و احیا
   • معرفی
   • مقاوم سازی
  • خدمات مدیریت
   • خدمات مدیریت ، سیستم و اقتصاد
   • خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی
  • تخصصهای مشترك
   • سازه
   • تاسیسات، برق و مكانیك
   • ژئو تكنیك و آزمایشات مصالح
   • ژئو فیزیك
   • محیط زیست
   • نقشه برداری زمینی، فتو گرامتری و هیدروگرافی
   • مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی
   • بازرسی فنی
   • خدمات كامپیوتری و فناوری اطلاعات
   • ایمنی و كاهش خطرات پدافند غیر عامل

 • پیمانكار
  • آب
  • ساختمان
  • تاسیسات و تجهیزات
  • صنعت
  • راه و ترابری
  • كشاورزی
  • كاوشهای زمینی
  • ارتباطات
  • مرمت آثار باستانی
  • برق

»
اطلاعات بیشتر : www.AlborzJobs.com
مرتبط با :
بانک اطلاعات شهری استان البرز لیست مشاغل استان البرز مشاغل البرز
لینک های مرتبط : بانک اطلاعات مشاغل البرز
برچسب ها : فهرست شركتهای مهندسی مشاور و پیمانكار ,شركتهای مهندسی مشاور و پیمانكار ,فهرست شركتهای مهندسی مشاور ,شركتهای مهندسی مشاور ,مهندسی مشاور و پیمانكار ,مهندسی مشاور ,پیمانكار ,شهرسازی و معماری ,شهرسازی ,ساختمانهای آموزشی ,ورزشی ,بهداشتی و درمانی ,ساختمانهای مسكونی ,تجاری ,اداری ,صنعتی و نظامی ,معماری داخلی ,ساماندهی و توانمند سازی بافتهای فرسوده و سكونتگاه های غیر رسمی ,طراحی شهری ,مقاوم سازی ,راه و ترابری ,راه سازی ,راه آهن ,فرودگاهها ,بندر سازی و سازه های دریایی ,ترافیك و حمل و نقل ,مهندسی آب ,سد سازی ,شبكه های آبیاری و زهكشی ,تاسیسات آب و فاضلاب ,حفاظت و مهندسی رودخانه ,كشاورزی ,منابع طبیعی و دامپروری ,شیلات و آبزیان ,فضای سبز ,انرژی ,تولید ,توزیع و انتقال نیرو ,دیسپاچینگ و مخابرات نیرو ,انرژی هستهای ,پست و مخابرات ,تجهیزات پستی مكانیزه شبكه های جامع پستی ,مخابرات- مطالعات طرحهای جامع مطالعاتی ,سوئیچینگ مخابراتی( تلفن ,تلكس ,دیتا ,موبایل) ,انتقال( مایكروویو ,ماهواره ,فیبر نوری ,كابلو دیتا ) ,نفت و گاز ,اكتشاف و استخراج نفت و گاز ,صنایع پالایشگاه نفت و پتروشیمی ,خطوط انتقال نفت و گاز ,تاسیسات بالا دستی و روزمینی نفت و گاز ,شبكه توزیع ایستگاههای فشار گاز ,صنایع پالایشگاه گاز ,صنعت ,صنایع فلزات اساسی (بورد ,ذوب و ریخته گری) و ماشین سازی ,صنایع سلولوزی ,شیمیایی ,تبدیلی و تكمیلی كشاورزی ,نساجی و پلیمری ,صنایع كانیهای غیر فلزی ,صنایع برق و الكترونیك ,صنایع خودرو و نیرو محركه ,زمین شناسی و معدن ,زمین شناسی ,پی جویی و اكتشاف معدن ,آماده سازی و بهره برداری معادن ,كانه آرایی و فرآوری مواد ,آمار استان البرز ,اقتصادی ,اجتماعی خانوار ,معدن ,زیربنایی ,كشاورزی استان البرز ,خدمات استان البرز ,میراث فرهنگی استان البرز ,پژوهشهای فرهنگی و تاریخی ,مرمت و احیا ,معرفی استان البرز ,البرز ,مقاوم سازی استان البرز ,خدمات مدیریت استان البرز ,خدمات مدیریت ,سیستم و اقتصاد ,خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی ,تخصصهای مشترك ,سازه های استان البرز ,تاسیسات ,برق و مكانیك استان البرز ,ژئو تكنیك و آزمایشات مصالح ,ژئو فیزیك ,محیط زیست استان البرز ,نقشه برداری زمینی ,فتو گرامتری و هیدروگرافی استان البرز ,مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی استان البرز ,بازرسی فنی استان البرز ,خدمات كامپیوتری و فناوری اطلاعات استان البرز ,ایمنی و كاهش خطرات پدافند غیر عامل استان البرز ,پیمانكاران استان البرز ,آب و فاضلاب استان البرز ,ساختمانهای استان البرز ,تاسیسات و تجهیزات ,صنعت در استان البرز ,راه و ترابری استان البرز ,كشاورزی در استان البرز ,كاوشهای زمینی استان البرز ,ارتباطات استان البرز ,مرمت آثار باستانی استان البرز ,برق استان البرز ,
-> باکلیک روی آیکون می توانید در کلوب به اشتراک بگذارید ارسال به 100 درجه کلوب دات کام